Summering av årsmöte för Sollerö Golfklubb den 11 mars 2017

En kort sammanfattning av vårt årsmöte:

Vi var nästan 40 personer på årsmöte. Efter genomgång av mötets formella del (agendan för årsmötet), presenterade styrelsen förslag till lösning av konkursen samt också en diskussion kring hur och på vilket sätt vi kan tillskjuta likviditet till klubben.

Till ny styrelse för 2017 valdes, Torsten Kjellgren som ordförande, Margareta Porseryd omvaldes som ordinarie ledamot, samt att Mathias Pers omvaldes som ordinarie ledamot. Som suppleanter/ersättare omvaldes Christina Johansson samt nyval på Per- Åke Tholander. Anders Stenberg, som viceordförande samt Henrik Thorell sitter ytterligare ett år.

Beträffande lösen av konkursen så är det ett antal medlemmar, där Anders Stenberg, som är viceordförande i klubben, samt vår greenkeeper Mårten Mattsson ingår i den gruppen, som tillskjuter pengar för lösa detta.

  • Det går till så att de lånar ut, 1 miljon till klubben, dessa pengar går till att köpa loss fastigheten, som idag ägs av Golffastigheter AB, samt att lösa konkursen, maskiner mm.
  • Det innebär att klubben blir ägare av fastigheten samt också ägare av maskiner och övriga inventarier, och vi kommer inte ha ett aktiebolag i framtiden.
  • Detta förutsätter att vi kan stärka klubben med en likvid, där målet är att få in 400 000 kr vilket mötet uppmanade medlemmarna att hjälpa till med.
  • Dessa 400 000 kronor är för dels iordningställa pumpar, inköp av diesel, sand samt en likviditets reserv innan banan öppnas, med målsättning att få in detta så fort som möjligt.
  • Förslaget innebär en uppmaning till klubbens medlemmar att vilja betala in en extra medlemsavgift på 3000 kronor, den om så önskas kan också vara ett lån, som man drar av från sin kommande årsavgift de kommande tre åren.

Vill du vara med, i så fall sätter du in pengar på bankgiro nummer 5866-3162, anger ditt namn, samt om att du anger om det är ett lån (med avräkning på tre år) eller gåva. Vill man ge en större gåva så är det självfallet också möjligt.

Det som är nytt kommande säsong är att du som fullvärdig medlem kan spela greenfee för 100 kronor på Mora GK, Rättviks GK, Tällbergs GK samt Leksands GK, alla helger efter klockan 13:00, samt vardagar efter klockan 13:00 ( för vardagar före midsommar och efter den 13 augusti gäller hela dagen).

Det är styrelsens och de medlemmar som var med på mötet avsikt, att de skall spelas golf på Sollerön

På uppdrag av årsmöte

Sollerön den 13 mars 2017

Torsten Kjellgren

Mobil 0705- 11 93 00 eller mail torsten.kjellgren@gmail.com

Ordförande för Sollerö GK