Saknade rangebollar

Vi har hundratals golfbollar som  ligger längst med Golfrangens ytterkanter.

Klubben vore tacksam om någon eller några volontärer vill åta sig att helt enkelt leta igenom sidorna och slänga tillbaka dessa bollar på rangens yta.Det är angeläget att det blir gjort snart då vi redan är 1200 bollar kort utifrån det vi startade säsongen med.  Maskinen är snart tom.