Nu kör vi mot en ny golfsäsong på Sollerön

Efter årsmötet den 11 mars, så jobbar nu den nya styrelsen med alla förberedelser inför säsongsöppnade, vi kommer att spela golf på Sollerön

Tisdagen den 21 mars hade vi möte med konkursförvaltaren för att lösa konkursen, vilket nu är klart. Vi kommer nu att genomföra förvärvet av fastigheten, enligt den redogörelse som gjordes på årsmötet. Det innebär att fastigheten kommer att vara i klubbens ägo. Klubben är tacksam för den hjälp vi fått av ett antal medlemmar, dels så att vi kan förvärva fastigheten, samt också kunna få tillgång till inventarierna som omfattas av konkursen.

Vi vill också framföra ett tack till Leif Näs och Börje Tjärnberg, ägare av Golffastigheter i Mora AB, som varit mycket tillmötesgående i klubbens övertagande av fastigheten.

Ett stort tack till den grupp av medlemmar som nu hjälpt klubben, där vår vice ordförande Anders Stenberg och greenkeepern Mårten Mattsson ingår.

Insamlingen som vi startade på årsmötet, har efter 9 dagar gett 55 000 kr, vi har en målsättning på 400 000 kr, detta för att klara av likviden fram till sommaren, samt också åtgärder och inköp av sand och övriga förnödenheter som tyvärr inte blev av under slutet av förra säsongen. Vi har kostnader som är av engångskaraktär, dels den reparation som måste göras avseende bevattningssystemet, vårt pumpsystem, samt också diverse inköp.

Vad betyder det att ha en golfbana på Sollerön?

Frågar vi våra medlemmar så finns det en stor vilja och kraft att man kan spela golf på Sollerön, vi har en fantastisk bana, kanske en av det mest välskötta banorna i Dalarna, en bana som håller hög kvalitet, en bana som är både utmanande och inbjudande. Frågar vi våra greenfee gäster, vi har ca 2000 greenfeegäster som spelar här på Sollerön varje år, så tycker de att vi har en trevlig bana med nära boende och möjlighet till många andra aktiviteter.

Att sedan en golfbana på Sollerön har en stor betydelse för besöksnäringen, turister som kommer till Mora, näringsidkare på ön, tror jag nog de flesta i kommunen och på Sollerön skriver under på.

En fråga som vi får i styrelsen, kommer klubben att överleva, hur ser det ut de kommande åren?

Ser vi de fyra senaste åren (2013-2016), så har vi bra bild hur en säsong bör vara för att vår golfsäsong ska vara framgångsrik, framförallt säsongen 2014, vilket gav ett positivt resultat för hela vår verksamhet.

Med den utgångspunkten kommer vi i styrelsen att arbeta med en budget som dels ska ge oss bättre intäkter, en hårdare kontroll och styrning/minskning av våra omkostnader, utan att för den delen inte göra avkall på underhåll och skötsel av vår bana. Vi från styrelsens vet att kräver mycket arbete från oss, men det kräver också att våra medlemmar är med och stöttar i det arbete, framförallt genom att hjälpa oss att marknadsföra klubben, hjälpa oss att hitta samarbetspartner/sponsorer som tror på oss, som vill vara med och ge bidrag till vår verksamhet.

Vi kommer från året att driva klubben som en förening, Sollerö Golfklubb, vilket också kommer att underlätta administrationen kring verksamheten.

Vi behöver också bli fler medlemmar, du som medlem kan hjälpa till här, blir vi fler medlemmar så får vi en större trygghet och en bättre ekonomisk bas att stå på.

Vi har också från i år återinfört hålvärdar, vilket också underlättar för vår greenkeeper att få hjälp att hålla bana ren från sly, vilket också ger besparingar avseende banpersonalens arbete. Vi har redan fått 11 hålvärdar. Det finns fortfarande möjlighet för dig som vill vara hålvärd, vi sju (7) hål kvar, skicka ett mail till oss om du vill vara hålvärd, mailadress info@solgolf.se

Det som också är glädjande, och en extra bonus till alla medlemmar är du som fullvärdig medlem kan spela på Mora GK, Rättviks GK, Leksands GK samt Tällbergs GK, hela säsongen efter klockan 13:00 för 100 kronor. Det ger oss möjligheter att bekanta oss med andra banor runt Siljan utan att det kostar så mycket.

Efter detta lite längre nyhetsbrev, så uppmanar vi i styrelsen, alla medlemmar, har du inte betalat din årsavgift, gör det gärna nu, ju tidigare vi får in årsavgiften så förbättrar det också vår likvivitet, vill ni också ge ett bidrag eller stöttning utöver årsavgiften, så gäller det som årsmötet beslutade:

”Förslaget innebär en uppmaning till klubbens medlemmar att vilja betala in en extra medlemsavgift på 3000 kronor. För den som så önskar kan detta också vara ett lån, som man drar av från sin kommande årsavgift de kommande tre åren.

Vill du vara med, i så fall sätter du in pengar på bankgironummer 5866-3162, anger ditt namn, samt om att du anger om det är ett lån (med avräkning på tre år) eller gåva. Vill man ge en större gåva så är det självfallet också möjligt.”

Vi har också fått förfrågan från många som vill vara med och stötta klubben, men som inte spelar golf, men som gärna ser att det finns en golfbana på Sollerön, därför inför vi att man kan bli Stödmedlem för 450 kronor, i de fall man senare bli en fullvärdig medlem så får man räkna av avgiften, d.v.s. de 450 kronor man betalat.

Vill man bli Stödmedlem, så sätter man in 450 kr, ange namn, adress på bankgironummer 5866-3162,

Välkommen till Sollerön, en bana som står för Trivsel – Gemenskap – Tillgänglighet, på Sollerön ska man alltid kunna gå ut och spela golf!

Torsten Kjellgren

Ordförande Sollerö Golfklubb