Kontroll

Då det uppdagats att klubben emellanåt har en del obehöriga spelare på banan så har styrelsen beslutat att under sommaren göra en och annan spelrättskontroll. På bilderna syns Ordförande Torsten prova utrustningen.