Informationsmöte Sollerö Golfklubb

Vi börjar nu närma oss slutet på golfsäsongen, även om sommaren fortfarande är kvar och det finns många, som vi hoppas härliga golfdagar kvar, så är vår riktiga högsäsong, med greenfeegäster och många spelande medlemmar snart slut.

Det gör att vi i styrelsen kan summera hur säsongen varit, hur är vårt resultat mot den budget vi gjort för året, och hur ser de kommande månaderna ut i den prognos vi gjort för året.

Därför vill vi informera er som medlemmar om var vi är, hur ser vår ekonomi ut, och hur förutsättningar är för vår fortsatta verksamhet. Mot bakgrund av den situation vi hade under förra året, så är det viktigt att vi har ett informationsmöte, där ni som medlemmar fårinformation kring klubbens ekonomi.

Informationsmöte är den 3 september klockan 13:00 i klubbhuset, vi hoppas på en bra uppslutning, välkomna!

För styrelsen

Torsten Kjellgren

Ordförande Sollerö Golf