Hålvärdar

Sollerö GK ha nu glädjen att ha ett gäng engagerade medlemmar som ställer upp som hålvärdar.

Som hålvärd är du en viktig kugge i verksamheten och tar särskilt ansvar för ett hål. Uppgiften är att tillsammans med banpersonalen göra vår golfbana så attraktiv som möjligt och bidrar starkt till att klubbens renommé, dess vackra natur och fina miljö bevaras. Det är ett förtroendeuppdrag!

 • Hålvärdens arbetsuppgifter
 •  Hålvärden är medlemmens förlängda arm. Lyhörd för de olika åsikter som förs fram, och diskuterar detta i första hand med bankommittén.
 • Håll Ditt hål, från tee till green, i ett attraktivt skick.
 • Kontrollera att bolltvätten fungerar och åtgärda om så inte är fallet, eller meddela banpersonalen.
 • Snygga till i bunkrar om ni ser att någon glömt att kratta eller lägga krattan på rätt ställe i bunkern. Hela krattan ska ligga i bunkern så banpersonalen slipper stiga av klipparen när man klipper runt bunkrarna. Detta sparar tid och miljö.
 • Plocka upp avslagna peggar på tee, papper, cigarettfimpar, snuskuddar m.m.
 • Rätta till alla banmarkeringar och se till att skyltar och pinnar står rakt.
 • Kontrollera att skyltar till “Next Tee” är synliga.
 • Laga lite extra med nedslagsmärken på green.
 • Annan skötsel som inte gör något ingrepp på banan.
 • Ta bort ogräs (groblad och maskrosor) från green, foregreen, tee och bunkerkanter.

Mårten, vår greenkeeper kommer senare under året också att ge besked kring övrigt kring varje hål.

Samla ett kompisgäng en kväll och gör en extra insats för att fräscha upp där så behövs.

Du som kan och vill, säg till hålvärden att du kan vara en extra resurs.  Ju fler vi blir ju bättre och trivsammare blir vår bana. Att vara delaktig i olika uppgifter är också bra för vår klubbkänsla.

Styrelsen och banarbetarna är mycket tacksamma för er som ställer upp som hålvärdar. Vi ser det som att allt som blir gjort är positivt för banan och allas trivsel.

HålVärd
1Lars Porseryd
2Hans Stenis
3Paul Granholm/Bert Jonsson/Hasse Jonsson
4Paul Granholm/Bert Jonsson/Hasse Jonsson
5Börje Tjärnberg/Leif Näs
6
7Torsten Kjellgren
8Kjell Finn
9Göran Karlsson
10Peter Karlsson/ Per Carlsson
11Bo och Britt-Marie Andersson
12Torsten Kjellgren
13Anders Jönsson
14Jan Adolfsson/Anders Stolth
15Jan Adolfsson/Anders Stolth
16Familjen Pers
17
18Lasse Pettersson