https://www.svenskaspel.se/grasroten/forening/24008-sollero-gk

Juniorsektionen har för året erhållit 2600:-

Vi bugar och tackar  !

https://www.svenskaspel.se/grasroten/forening/24008-sollero-gk