Besök från Skolan

Idag var årskurs 6 på Sollerön på besök med sin idrottslärare Jan Möller.

Det blev en del bollspel runt rangen med instruktioner från tillförordnad kursledare, Anders Stenberg. Vi avslutade med att gå hål 18 och 9 där vi pratade Golf.

Kanske intresset väcktes hos några av besökarna ? Det var en lyhörd grupp så förutsättningarna finns.