Angående skidspåren

Det har visat sig vara för mycket arbete att få igång spåren i gott skick igen efter att maskinerna var klara med avverkningen. Spårgruppen har därför tagit beslutet att inte dra några fler spår på Golfbanan denna vinter. Nya tag nästa säsong !