Inlägg av Irene Bäck

Banan öppnar

Banan öppnar för medlemmar fredag 5 maj kl 15.00. För alla andra öppnar banan på lördag 6 maj. Kansliet är bemannat lördag och söndag mellan 9 – 15.

Summering av årsmöte för Sollerö Golfklubb den 11 mars 2017

En kort sammanfattning av vårt årsmöte: Vi var nästan 40 personer på årsmöte. Efter genomgång av mötets formella del (agendan för årsmötet), presenterade styrelsen förslag till lösning av konkursen samt också en diskussion kring hur och på vilket sätt vi kan tillskjuta likviditet till klubben. Till ny styrelse för 2017 valdes, Torsten Kjellgren som ordförande, […]